Decorative onklaar gemaakte wapens

De aangeboden wapens zijn onklaar gemaakt als bedoeld in art. 18 lid 1 onder a en bijlage II van de Regeling wapens en munitie. De wapens zijn voorzien van een certificaat of verklaring. Deze wapens mag U vrij bezitten vanaf 18 jaar.

Onklaar gemaakte geweren

                                            
 
                                                    Hoe gaat dit onklaar maken in zijn werk.

Onderstaande tekst is alleen van toepassing op onklaar gemaakte wapens vóór 28 mei 2016. Daarna geld het gewijzigde art. 18 Rwm. (zie hiervoor de link onderaan de tekst)


Het wapen wordt uitelkaar gehaald en alle bewegende delen binnenin worden vastgelast. Nu wordt het wapen weer inelkaar gezet, en het systeem om het wapen te openen wordt vastgelast.

Daarna worden er op een later niet meer zichtbare plaats een aantal gaten in de de loop geboord, en aan de voorzijde wordt een stalen pen in de loop gebracht, die vervolgens met de loop wordt verlast.

Aan de buitenzijde van het wapen is alleen te zien dat de loop of lopen dichtgemaakt zijn. De trekker, veiligheidspal en het mechanisme om het wapen te openen kunnen niet meer bewegen, die zijn immers aan de binnenzijde vastgelast of verwijderd.

Dan wordt het wapen als zijnde voor gebruik ongeschikt gemaakt afgemeld in het vuurwapenregistratie systeem van de politie, en voorzien van een certificaat of verklaring, afgegeven door de erkenninghouder die de werkzaamheden heeft verricht.
 
Nu is het wapen onklaar als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder a en bijlage II van de Regeling wapens en munitie. Er is een certificaat of verklaring bij het wapen en het kan alleen nog dienen als decoratie en/of verzamelstuk.

Het wapen mag op de openbare weg/ruimte alleen degelijk verpakt worden vervoerd. In Uw woning, kantoor of jachtkamer, mag het wapen vrijelijk getoond worden en bijvoorbeeld aan de muur of het wapenrek gehangen worden.
 
                                                         -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alle getoonde onklaar gemaakte geweren zijn onklaar gemaakt voor 8 april 2016, en vallen derhalve nog onder de op dat moment bestaande Nederlandse wet en regelgeving.

Op 8 april 2016 zou de nieuwe uitvoeringsverordening EU2015/2403 in de staatscourant gepubliceerd worden.

Inmiddels is er kennelijk besloten de publicatie in de staatscourant uit te stellen. Alsnog is de verordening op 28 mei jl gepubliceerd. Bijlage II van art. 18 Rwm komt daarmee te vervallen.
                                    -------------------------

In aanvulling op het bovenstaande verwijs ik naar de publicatie in de Staatscourant jaargang 2016 Nr. 67486 d.d. 13 december 2016. Hierin publiceert de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dat de vóór 8 april 2016 onklaar gemaakte wapens, in tegenstelling tot de tekst in het uitvoeringsbesluit, in Nederland onder de vrijstelling blijven vallen.

                                   --------------------------

Zie voor de nieuwe regels t.a.v. het onklaar maken van wapens onderstaande link.
                                                          
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.333.01.0062.01.NLD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al het aangebodene stamt uit een privéverzameling. 
Het verkopen van een deel ervan dient het verder uitbouwen en realiseren van een hobby. Het doel van deze website is o.a. het bereiken van verzamelaars en andere geïnteresseerden.

Een bezoek aan de website www.vvnw.nl   geeft veel nuttige informatie en tips voor de serieuze verzamelaar.

ONKLAARGEMAAKTE HAGELGEWEREN


                              


                                                    

                                                 

         Klik op de foto's voor een vergroting
   

Kijk voor deze Mauser onder de kop 'kogelgeweren'.

Hagelgeweer (01) VERKOCHT

Hagelgeweer in kaliber 12.

Gave kolf. Mist een hoekje van de kolfplaat.

Bijzondere gravure.

Gaaf voorhout.

Gemaakt in Italië door Armi E. Contento.

Prijs 150 euro. VERKOCHT.

Hagelgeweer (02) VERKOCHT.

Hagelgeweer in kaliber 12.

Model 'Habicht '.

Gave kolf met normale gebruikssporen.

D.R.G.M. staat voor Deutsches Reichsgebrauchsmuster. Een soort octrooi bescherming voor ten hoogste 6 jaren. Het werd gebruikt tot oktober 1952.

J.P. Sauer&Sohn in Suhl. In de beroemde fabrieken in Suhl (Krieghof, Merkel, Sauer, Simson enz) worden nog steeds kwalitatief hoogwaardige jachtwapens gemaakt, die wereldwijd bekend zijn.

Gaaf voorhout.

Hagelgeweer (02)

Mooi oud ( voor 1952) hagelgeweer. Prijs VERKOCHT.

Hagelgeweer. (03)

Hagelgeweer in kaliber 16.

De messing plaatjes zijn waarschijnlijk van latere datum.

Frans geweer Gemaakt door Manufacture Francaise D´Armes et Cycles a St/Ettienne Model Robust.

Gaaf voorhout.

Kolf is heel.

Oud Frans geweer. Prijs 100 euro.

Kijk voor meer hagelgeweren op de volgende pagina in het menu.
      'Hagelgeweren vervolg'