Decorative onklaar gemaakte wapens

De aangeboden wapens zijn onklaar gemaakt als bedoeld in art. 18 lid 1 onder a en bijlage II van de Regeling wapens en munitie. De wapens zijn voorzien van een certificaat of verklaring. Deze wapens mag U vrij bezitten vanaf 18 jaar.

Onklaar gemaakte geweren

                                            
 
                                                    Hoe gaat dit onklaar maken in zijn werk.

Onderstaande tekst is alleen van toepassing op onklaar gemaakte wapens vóór 28 mei 2016. Daarna geld het gewijzigde art. 18 Rwm. (zie hiervoor de link onderaan de tekst)


Het wapen wordt uitelkaar gehaald en alle bewegende delen binnenin worden vastgelast. Nu wordt het wapen weer inelkaar gezet, en het systeem om het wapen te openen wordt vastgelast.

Daarna worden er op een later niet meer zichtbare plaats een aantal gaten in de de loop geboord, en aan de voorzijde wordt een stalen pen in de loop gebracht, die vervolgens met de loop wordt verlast.

Aan de buitenzijde van het wapen is alleen te zien dat de loop of lopen dichtgemaakt zijn. De trekker, veiligheidspal en het mechanisme om het wapen te openen kunnen niet meer bewegen, die zijn immers aan de binnenzijde vastgelast of verwijderd.

Dan wordt het wapen als zijnde voor gebruik ongeschikt gemaakt afgemeld in het vuurwapenregistratie systeem van de politie, en voorzien van een certificaat of verklaring, afgegeven door de erkenninghouder die de werkzaamheden heeft verricht.
 
Nu is het wapen onklaar als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder a en bijlage II van de Regeling wapens en munitie. Er is een certificaat of verklaring bij het wapen en het kan alleen nog dienen als decoratie en/of verzamelstuk.

Het wapen mag op de openbare weg/ruimte alleen degelijk verpakt worden vervoerd. In Uw woning, kantoor of jachtkamer, mag het wapen vrijelijk getoond worden en bijvoorbeeld aan de muur of het wapenrek gehangen worden.
 
                                                         -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alle getoonde onklaar gemaakte geweren zijn onklaar gemaakt voor 8 april 2016, en vallen derhalve nog onder de op dat moment bestaande Nederlandse wet en regelgeving.

Op 8 april 2016 zou de nieuwe uitvoeringsverordening EU2015/2403 in de staatscourant gepubliceerd worden.

Inmiddels is er kennelijk besloten de publicatie in de staatscourant uit te stellen. Alsnog is de verordening op 28 mei jl gepubliceerd. Bijlage II van art. 18 Rwm komt daarmee te vervallen.

Zie voor de nieuwe regels t.a.v. het onklaar maken van wapens onderstaande link.
                                                          
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.333.01.0062.01.NLD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al het aangebodene stamt uit een privéverzameling. 
Het verkopen van een deel ervan dient het verder uitbouwen en realiseren van een hobby. Het doel van deze website is o.a. het bereiken van verzamelaars en andere geïnteresseerden.

Een bezoek aan de website www.vvnw.nl   geeft veel nuttige informatie en tips voor de serieuze verzamelaar.

ONKLAARGEMAAKTE HAGELGEWEREN


                              


                                                    

                                                 

         Klik op de foto's voor een vergroting
   

Hagelgeweer (01)

Hagelgeweer in kaliber 12.

Gemaakt door de bekende wapenfabriek J.P. Sauer & Sohn te Suhl Duitsland.

Type 'Habicht'. Gravure van een havik, en DRGM staat voor Deutsches Reichsgebrauchsmuster.

Gave kolf en voorhout.

Hagelgeweer (01)

Mooi niet veel voorkomend oud hagelgeweer. Prijs 140 euro.

Hagelgeweer (02)

Hagelgeweer in kaliber 16.

Hanen-hagelgeweer.

Florale gravure.

De hanen spannen en ontspannen goed.

Het geweer sluit strak.

Oude band-damast lopen. Hier en daar aan de buitenzijde gepit. De rechter loop heeft ook wat pitting aan de binnenzijde.

Gelijke hanen.

Fraaie afwerking van de trekkerbeugel.

Het geweer draagt de zwartkruit keuren uit de Oostenrijks-Hongaarse periode. De keuren zijn aangebracht door de proefbank in Ferlach.

Mooie kolf.

Hagelgeweer (02)

Fraai en bijzonder antiek verzamelstuk. Gemaakt in Oostenrijk gedurende de periode van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie. Prijs 250 euro.

Hagelgeweer (03)

Enkelloop hagelgeweer in kaliber 28.

Het geweer valt onder de vrijstelling genoemd in art. 18 Rwm en is dehalve niet onklaar gemaakt.

Zwartkruit stempels van de proefbank in Luik.

Gave kolf.

De haan spant en ontspant goed en de patroontrekker werkt. De sluiting is strak. (patroon alleen ter illustratie)

Leuk verzamelstuk. Prijs van het geweer 185 euro. (patroon is niet te koop)

Kijk voor meer hagelgeweren op de volgende pagina in het menu.
      'Hagelgeweren vervolg'